Selamat Datang Ke BLOG ACHTUNG...Semoga beroleh manfaat.

Ahad, 24 Oktober 2010

Jumlah Huruf-huruf Dalam Al-Quran


Pernah terfikir ada berapa huruf Alif dalam Kitab Suci Al-Quran yang kita baca?
Berapa pula huruf Ba, Ta, Tsa...dan sehingga Ya?

Nak kira sendiri? Kena mujahadah sebagaimana yang dilakukan oleh an-Nasafi.
Hasil penelitiannya ini ditulis dalam kitab Majmu al Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn a’rabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al Ilahiyah karangannya sendiri.

Berikut adalah hasil analisanya :

Alif : 48740 huruf,
Ba ‘ : 11420 huruf,
Ta : 1404 huruf,
Tsa ‘ : 10480 huruf,
Jim : 3322 huruf,
Ha : 26925 huruf,
Lam : 33922 huruf,
Mim : 28922 huruf,
Ya ‘ : 25717 huruf,
Wau : 25506 huruf,
Nun : 17000 huruf,
Lam alif : 14707 huruf,
Fa ‘ : 9813 huruf,
‘Ain : 9470 huruf,
Qaf : 8099 huruf,
Kaf : 8022 huruf,
Dal : 5998 huruf,
Sin : 5799 huruf,
Dzal : 4934 huruf,
Ha : 4138 huruf,
Shad : 2780 huruf,
Ra ‘ : 2206 huruf,
Syin : 2115 huruf,
Dhadl : 1822 huruf,
Zai : 1680 huruf,
Kha ‘ : 1503 huruf,
Ghain : 1229 huruf,
Tha ‘ : 1204 huruf dan
terakhir Dza : 842 huruf.

Jumlah total semua huruf dalam al-Qur‘an sebanyak : 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu). Jumlah total ini sudah termasuk jumlah huruf ayat yang di-nusakh.

Wallahu'alam.

Tiada ulasan: